Да ходим на гърне – детето упорства

>> Wednesday, December 16, 2009


Когато повечето деца покажат сигнали на физическа готовност да използват тоалетната обикновено между 18 и 36 месец. Това обаче не означава, че всички деца на тази възраст имат физическата или интелектуалната способност да започнат обучение за използване на гърнето.

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP